Du gjør forarbeidet, deretter kommer vi og legger varmekabel.

Når du er ferdig med gulv og vegger, kommer vi tilbake og monterer termostaten, og eventuelt jordfeilbryter.

Legging/tilkobling av varmekabel

Beskrivelse

Vanlig fremgangsmåte ved legging av varmekabel

Dette er de vanligste fremgangsmåtene, det å legge varmekabel kan utføres på mange forskjellige måter.

 • Underlag / Forberedelse
  • Det legges sponplater eller lignende, deretter et ubrennbart lag f.eks gips.
  • Det støpes en grov støp, der varmekabelen kan limes på.
  • Det legges isopor(isolerende materiale), deretter plast og armeringsnett som varmekabelen kan stripses til.
  • Vegger åpnes, slik at det kan monteres bokser for termostat.
  • Vegger forblir lukket, varmekabel og føler blir da ført i plastkanal opp på vegg til termostat.
 • Legging
  • Elektriker legger varmekabel. Samtidig legges det et rør opp i veggen for føler til termostat.
  • Det tas bilder og varmekabel blir kontrollert.
 • Støping
  • Det er veldig viktig at varmekabelen ikke blir utsatt for påkjenninger under støping. Da kan varmekabelen ødelegges og alt arbeidet er forgjeves.
  • Det støpes betong eller flytemasse over varmekabelen.
 • Tilkobling
  • Støping er ferdig og vegger er lukket/kledd. Elektriker kommer og kontrollerer varmekabelen, deretter føres føleren ned i gulvet og termostaten kobles til. Om det ikke er montert jordfeilbryter på tilhørende kurs, blir dette montert.
Når vi legger varmekabel er det krav om at det må være jordfeilbryter i sikringsskapet, om du ikke har jordfeilbryter må dette velges.

FAQ - Spørsmål og svar

Når det skal legges varmekabel, regner man type varmekabel utifra hvor stort rommet er.
Det er viktig å trekke i fra møbler/inventar som blir montert “på gulvet”, altså der hvor det blir tett mot gulvet uten lufting.

Det er ikke tillat å forborre i betonggulv der det ligger varmekabel. På et bad vil dette også påvirke membran.

Her legges det ikke varmekabel under innfliset badekar, samt gulvstående toalett.

Eksempel:

Mål : 3,6m x 2,3m = 8,3m²

..så trekker du fra badekar og toalett.

Toalett : 0,5m x 0,4m = 0,2m²

Badekar : 1,9m x 0,7m = 1,3m²

Bad m² – Toalett m² – Badekar m² = 8,3m² – 0,2m² – 1,3m² = 6,8m²

Da skal det legges varmekabel på 6,8m²

Om det ikke er snakk om store areal som skal trekkes fra, betyr ikke dette så mye når du oppgir m². Det kan uansett være greit for elektrikeren og vite hvor han skal legge kabelen.

Varmefolie er en plastfolie med varmetråder. Og kan ikke nedstøpes!

Fordelen med varmefolie er at den legges rett under gulvet, slik at varmen blir “øyeblikkelig”. Dermed er det lettere å kontrollere varmefolie kontra andre varmekilder – på sikt gir dette bedre økonomi enn andre varmekilder.

En annen fordel med varmefolie er at den bygger bare litt mer enn 6mm. Dermed er varmefolie godt beregnet for rehabilitering.

Dette er et hett tema i byggebransjen – varmefolie har en relativt lav investeringskostnad, meget rask responstid og trenger ikke jevnlig service. Det er flere produsenter av varmefolie, men det er stort sett det samme produktet.

Det er skrevet mye om dette, så her følger det linker til forskjellige artikler/beskrivelser.

https://byggmesteren.as/2014/12/08/familien-tjente-stort-pa-energirehabilitering/

https://www.vvsaktuelt.no/sverger-til-varmefolie-66575/nyhet.html

https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/oppvarming/varmefolie-varmekabler-vannbaren—hva-er-forskjellen/

Når det limes varmekabel mot murgulv, må gulvet behandles slik at limet fester til murgulvet. Primer får man kjøpt på de fleste byggevare forretninger.

Det er forskjellige måter å feste varmekabelen på, de mest vanlige er enten å stripse den til armeringsnett eller lime den direkte til murgulv/eksisterende gulv.

 

Ved ombygging/rehabilitering er det påbudt å ettermontere jordfeilbryter i sikringsskapet. I loven heter det ved “ledende omgivelser”, med dette menes baderomsgulv eller tilsvarende gulv som leder godt til jord.

Om det blir jordfeil i anlegget kan du risikere å få strøm gjennom kroppen når du står på et eksempelvis vått gulv. I et tregulv, er det ikke like god kontakt mot jord, men uansett er det en ekstra sikkerhet med jordfeilbryter på alle kurser.

Jordfeilbryter

Eaton Jordfeilautomat

En jordfeilbryter slår ut om den måler noe feil på ledningsnettet ditt. Den måler balansen i strømmen, og om noe strøm går dit den ikke skal. Slik sett så er du beskyttet mot en rekke feil som kan gå utover både personer og brannsikkerhet

 

Chint Jordfeilautomat

Jordfeilautomat

En jordfeilautomat er en kobinert jordfeilbryter og automatsikring. Denne brukes på alle nye hus. Tar liten plass og inneholder to funksjoner i et produkt.

Det er krav fra produsent at jordfeilbryteren skal testes et visst antall ganger i løpet av et år. Se bruksanvisning for jordfeilautomaten.

 

 

NEK 400:2018 / “Elsikkerhet 78

I «ledende omgivelser» installeres jordet elektrisk materiell samt jordfeilvern for nye kurser der normen krever dette. Eventuelt kan andre beskyttelsestiltak enn jordfeilvern velges der dette er angitt som alternative løsninger.

På standardvarmekabelen som vi legger(17w pr.lengdemeter), må det være 1cm ikke brennbart materiale. Dvs. gips, støp eller egnede plater.

Vi legger konsekvent varmekabel i støp – det er testet i flere tiår, det er billig og for den som har gjort det noen ganger er det desidert enklest å legge. Varmematte er i prinsippet bra for et firkantet rom der bredde/lengde er tilpasset målene for varmematten, men står det noe i veien, en diagonal vegg, et do eller lignende blir det upraktisk med varmematte.

Varmekabel

Varmematte

Varmekabel på rull. Varmekabelen legges ut meter for meter.

Nexans TKXP
N-HEAT TKXP/2R

Varmekabelen er festet på et nett, gjerne selvklebende.

Nexans Millimat
Nexans Millimat

 

[insert page=’varmematte-eller-varmekabel’ display=’all’ inline]

[insert page=’vilkar-og-leveringsbetingelser’ display=’title’]

Det kommer an på hvilket gulv som skal legges. Flis tåler mye og det er nok med 1 cm over varmekabelen. Skal det legges annen type gulv, vil vi anbefale minimum 2 cm over varmekabelen.

En varmekabel kan holde lenge, en ny varmekabel som legges av elektriker har en garanti på 20 år. Likevel mener vi det er fornuftig å legge varmekabel på ny om man først pusser opp et rom/bad.

Load More

 

Produkt spesifikk leveringsbetingelser

Denne tjenesten inkluderer 2 besøk

Besøk nr. 1. Vi kommer og legger varmekabelen.

Besøk nr. 2. Vi kommer og kobler til termostaten.

Besøk nr. 1. betinger at underlaget er forbehandlet med primer eller at det er lagt armeringmatte for festing av varmekabel.

Besøk nr. 2. Betinger at det er klart til å montere termostat. dvs. at vegger er kledd, og varmekabel er dekt med passende masse.

 

Produkt

Generelle leveringsbetingelser

Ved akseptering av leveringsbetingelsene aksepteres både “Generelle leveringsbetingelser” og “Produkt spesifikke leveringsbetingelser” for hvert enkelt produkt.

Rydding / Rengjøring

Det skal være enkel tilkomst der vi skal utføre jobb.

Tidsforbruk til rydding/rengjøring etterfaktureres som tillegg til den opprinnelige prisen.

I samme grad vil vi rydde etter oss, etter fullført jobb. Vi har ikke muligheten for å rengjøre etter oss, men vil gjøre vårt for at det ser likt ut når vi drar som når vi kommer.

Montering av utstyr/produkt

Vi forbeholder oss retten til å montere/plassere bestilt utstyr på egnet plass, om ikke annet er beskrevet/nevnt. Våre montører har god innsikt/erfaring i hvordan å plassere utstyr slik at det blir hensiktsmessig/praktisk, men har du egne ønsker – gi beskjed!

Når produktene blir levert inkludert montering, vil det si montering med ordinær tilkomst. Med ordinær tilkomst menes det at monteringen kan utføres med de hjelpemidlene vi til enhver tid har i bilen(høydebegrensning, gardintrapp). Behøves det ekstraordinære hjelpemidler som lift, båt eller personsikring vil dette måtte avtales på forhånd. Oppdager vi ekstraordinære forhold ved oppmøte som ikke er avtalt, vil det faktureres for oppmøte og ny avtale kan eventuelt settes opp.

Priser

Alle priser i nettbutikken er oppgitt inkludert merverdiavgift.

Prisen på et produkt er satt utifra valgene som er gjort, oppstår det endringer/tilvalg når vi utfører tjenesten blir dette tilleggsfakturert.

Force majeur

Skulle det oppstå uforutsette forhold, som sykdom og værforhold. Som gjør at vi ikke har mulighet til å utføre planlagte jobber til avtalt tid. Forbeholder vi oss retten til å endre tidspunkt for planlagt jobb.

Blir det opphold i levering av bestemte varer fra leverandør/produsent, vil vi finne erstatningsvarer som tilsvarer bestillt vare.

Transport

Det er inkludert 50km avstand eller 60min kjøring tur-retur fra vårt kontor vest for Molde, Julsundvegen 199 pr. besøk oppgitt.

Om noen forhold ved jobben/bestillingen ikke tilsvarer valgene i bestillingen, kan det være nødvendig å hente/bringe materiell. Dette blir da etterfakturert, tid, transport og materiell.

Betaling

Betaling kan utføres på følgende måte: forhåndsbetaling/reservering, faktura (forfall 14 dager), oppgjør ved avsluttet jobb.

Forskrifter

Vi er underlagt DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) / DLE (Det lokale elektrisitetstilsyn)

Romsdal Elektro forholder oss til FEL (Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg) der NEK 400 er veiledning/normen til forskriften.

Ved levering av håndverkertjenester forholder vi oss til håndverkertjenesteloven og/eller angrefristloven.