Bolig: Grunnarbeid

Beskrivelse

Romsdal Elektro leverer følgende standardleveranse på grunnarbeid.

Det leveres jording i bakken rundt huset, samt tilkobling av jording for avløpsrør(der det er påkrevd).

Det blir lagt ned rør for hovedinntakskabel fra tilknytningsskap utendørs til sikringsboks innendørs.

Det blir lagt 4 rør fra tilknytningsskap utendørs til sikringssboks innendørs. Diameter 20mm.

  • 1stk rør for internett/fiber. Blir avsluttet som standard i boks under sikringsskap
  • 1stk rør for nett-/strømleverandør
  • 2stk rør som reserve.