Bolig: El-punkt

Beskrivelse

Hvorfor el-punkt?

Elektrikere bruker elektriske punkt for å beregne pris på en jobb. Det blir for omfattende å beregne en elektrisk installasjon på antall skruer, klemmer, plastklips, bryterrammer, antall meter rør og ledning osv.

Flat punktpris

Prisen på et el-punkt er lik, uansett hvilken type det er. Dette er enklest for begge
parter. Det er elektrikere som benytter varierende satser på el-punkt, mens vi
har valgt å ta lik pris.

Tilleggspunkt

Som standard legger Romsdal Elektro på 20% på tilleggspunkt. Dette er punkt som blir tillagt etter mottatt tilbud/anbud.